Professionele voorbeelden van contracten :
   
   Home | Contract: ondernemen | personeel | vastgoed | overige | Engelse contracten
Nederlandse contracten - Ondernemen
(Alle 40)    
 € 29,- 
 
 Aandeelhoudersovereenkomst
 €  9,- 
 Afbetalingsregeling overeenkomst
 €  9,- 
  Affiliatecontract
 €  9,- 
 Algemene voorwaarden
 €  9,- 
  Arbitragecontract
 €  9,- 
 Bedrijfsactiva Koopovereenkomst / Verkoopovereenkomst
 €  9,- 
 Beëindiging Vennootschap onder Firma
 €  9,- 
  Distributieovereenkomst
 €  9,- 
  Domicilieadrescontract
 €  9,- 
  Franchisecontract
 €  9,- 
 Geheimhoudingsovereenkomst (meerdere)
 €  9,- 
 Geldlening
 €  9,- 
 Geldlening Tante Agaath
 €  9,- 
 Getuigschrift
 €  9,- 
 Gouden Handdruk Stamrecht overeenkomst
 €  9,- 
  Handelsagentuurovereenkomst
 €  9,- 
  Huurkoopcontract
 €  9,- 
 Intentieverklaring tot oprichting Besloten vennootschap (meerdere)
 €  9,- 
 Koop op afbetaling
 €  9,- 
  Leasecontract
 €  9,- 
  Licentiecontract
 €  9,- 
  Managementovereenkomst
 €  9,- 
  Mediationovereenkomst
 €  9,- 
 Oprichting commanditaire vennootschap
 €  9,- 
 Oprichting maatschap
 €  9,- 
 Oprichting stichting (meerdere)
 €  9,- 
 Oprichting vennootschap onder firma
 €  9,- 
  Opslagovereenkomst
 €  9,- 
 Overdracht Aandelen Besloten Vennootschap (Bv)
 €  9,- 
  Productieovereenkomst
 €  9,- 
 Service Level Agreement
 €  9,- 
  Sponsorcontract
 €  9,- 
 Uitsluiting Prive-gebruik Auto van de Zaak
 €  9,- 
 Vastlegging statuten van een vereniging
 €  9,- 
 Volmacht
 €  9,- 

Nederlandse contracten - Personeel
(Alle 20)    
 € 29,- 
 
 Aanvulling arbeidsovereenkomst kostenvergoeding
 € 9,- 
 Aanvulling arbeidsovereenkomst uitsluiting prive-gebruik auto
 € 9,- 
 Arbeidsovereenkomst (meerdere)
 € 9,- 
 Beëindiging arbeidsovereenkomst
 € 9,- 
  Deeltijdcontract
 € 9,- 
 Detacheringsovereenkomst
 € 9,- 
  Freelanceovereenkomst
 € 9,- 
 Geheimhoudingsovereenkomst (meerdere)
 € 9,- 
 Minimaal Maximaal Uren overeenkomst
 € 9,- 
 Minimum-uren contract
 € 9,- 
 Nul-uren contract
 € 9,- 
 Oproep - Tijdelijk Arbeidsovereenkomst
 € 9,- 
 Oproep - Voorovereenkomst contructie
 € 9,- 
 Overeenkomst van Opdracht
 € 9,- 
  Stageovereenkomst
 € 9,- 
  Thuiswerkovereenkomst
 € 9,- 
 Uitgever en redacteur - columnist overeenkomst
 € 9,- 

Nederlandse contracten - Vastgoed
(Alle 19)    
 € 29,- 
 
 Afzien van huur contract
 € 9,- 
  Domicilieovereenkomst
 € 9,- 
 Gedrag van de Aannemer
 € 9,- 
  Grootonderhoudovereenkomst
 € 9,- 
 Huurovereenkomst (meerdere)
 € 9,- 
 Koopovereenkomst (meerdere)
 € 9,- 
  Medegebruikovereenkomst
 € 9,- 

Nederlandse contracten - Overige
(Alle 36)    
 € 29,- 
 
 Acte van verpanding roerende goederen
 € 9,- 
  Automatiseringovereenkomst
 € 9,- 
  Bruikleencontract
 € 9,- 
  Consignatiecontract
 € 9,- 
  Expositieovereenkomst
 € 9,- 
  Geldleningcontract
 € 9,- 
 Beëindiging vennootschap onder firma
 € 9,- 
 Huurovereenkomsten roerend goed (meerdere)
 € 9,- 
 Koopovereenkomsten roerend goed (meerdere)
 € 9,- 
 Kwijtschelding schuld contract
 € 9,- 
 Leenovereenkomst auto
 € 9,- 
 Omgangsregeling kind
 € 9,- 
 Opdracht tot uitvoering en oplevering kunstwerk
 € 9,- 
 Platencontract
 € 9,- 
 Samenlevingscontract
 € 9,- 
 Schenkingsovereenkomst
 € 9,- 
 Schuldbekentenis
 € 9,- 
  Sponsorovereenkomst
 € 9,- 
 Verzorgingscontract
 € 9,- 
 Volmacht
 € 9,- 
Contract downloaden
DeVeldslag.nl levert professionele voorbeelden van contracten . In ieder contract wordt eenvoudig aangegeven waar u gegevens in moet vullen. Juridische kennis is dus niet nodig !

De contracten zijn direct na betaling digitaal in .doc formaat te downloaden. U kunt de contracten dus direct aanpassen aan uw situatie met Microsoft Word op uw computer.
 
Contracten combinatiepakket downloaden
Bestel nu een voordelig contracten combinatiepakket. Na betaling zijn de contracten direct te downloaden !
  Nederlandse en Engelse contracten
   (195 contracten)  49.00 €
  Nederlandse contracten
   (115 contracten) 39.00 €
  Engelse contracten
   (80 contracten) 39.00 €
  Nederlandse contracten - ondernemen
   (40 contracten) 29.00 €
  Nederlandse contracten - personeel
   (20 contracten) 29.00 €
  Nederlandse contracten - vastgoed
   (19 contracten) 29.00 €
  Nederlandse contracten - overige
   (36 contracten) 29.00 €
 
Betalen kan eenvoudig met Ideal. Na betaling zijn de contracten direct te downloaden !
 
Contacteer DeVeldslag.nl
DeVeldslag.nl - Etnastraat 20 - Breda

Klik hier om naar ons gratis contactformulier te gaan.
 © 2001 - 2013 DeVeldslag.nl - Contracten